Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

 1. Thời gian:
  Bắt đầu lúc 8h30 ngày 12/11/2022 (thứ Bảy).
 2. Địa điểm:
  Hội trường lớn khu Giảng đường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

  (Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).
 1. Thành phần tham dự:
 • Ban Giám hiệu;
 • Trưởng, phó các phòng chức năng;
 • Trưởng, phó Khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp có HSSV tốt nghiệp;
 • Tất cả HSSV tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa 14;
 • Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên tiêu biểu các lớp đang học khóa 14, 15, 16 được GVCN cử tham dự (mỗi lớp 04 HSSV);

MỤC ĐÍCH

 • Tổng kết, đánh giá hoạt động đào tạo năm học 2021 – 2022;
 • Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa 14;
 • Động viên, tuyên dương HSSV đã tốt nghiệp; khen thưởng HSSV có thành tích cao trong học tập;
 • Tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường – doanh nghiệp và HSSV sau khi tốt nghiệp; phát huy vai trò của HSSV trong việc truyền thông, tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.

Chi tiết Kế hoạch Tổ chức Lễ trao bằng tôt nghiệp năm 2021-2022>>xem tại đây<<

gtvttw3 ke hoach le tot nghiep 2021 2022 scaled