VietnameseEnglish

LỊCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
VỀ DẠY NGHỀ CHO HỌC SINH- SINH VIÊN
(ĐỢT 1)

TT

Ngày Thời gian Lớp Số lượng Địa điểm
1 22/8/2016
(Thứ 2)
Buổi sáng
7h30-11h30
CĐ8S1, CĐ8S2, CĐ9KT, CĐ9S1 98

Hội trường khu Hiệu bộ

2

23/8/2016
(Thứ 3)
Buổi sáng
7h30-11h30
CĐ9ĐCN, TC8KTL, TC9KTL1, TC9KTL2

91

3

29/8/2016
(Thứ 2)
Buổi chiều
13h-17h
CĐ8KT, CĐ8S3, CĐ9KTL, CĐ9S2

116

* Ghi chú:

  • Phòng Công tác học sinh – sinh viên phối hợp giám sát lớp học, điểm danh và theo dõi các lớp làm bài thu hoạch.
  • Đây là môn học bắt buộc và là điều kiện để xét thi tốt nghiệp, yêu cầu học sinh, sinh viên tham gia học tập và nộp bài thu hoạch đầy đủ.
  • Bài thu hoạch nộp cho giáo viên chủ nhiệm như sau:
    + Lớp học ngày 22 và 23/8/2016 nộp ngày 26/8/2016 (Thứ 6);

    + Lớp học ngày 29/8/2016 nộp ngày 09/9/2016 (Thứ 6).

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 8 năm 2016
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS.Hồ Văn Búp

Có thể bạn quan tâm

VietnameseEnglish