THÔNG BÁO
V/v Đóng Bảo hiểm y tế Học sinh-sinh viên năm học 2017-2018

       Căn cứ Công văn số 2377/BHXH-QLT ngày 29 tháng 09 năm 2016 về việc thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.
        Căn cứ Công văn số 1442/TB-BHXH ngày 11 tháng 07 năm 2017 về việc thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.
         Nhà trường thông báo cho Học sinh, sinh viên những nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên khóa 9, khóa 10 , khóa 11 là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.
2. Mức đóng BHYT HSSV:
–   HSSV chưa có thẻ BHYT hoặc chưa tham gia thì áp dụng cho năm học 2016-2017 (3 tháng cuối  T10, T11, T12 năm 2017:  hiệu lực từ 1/10 năm 2017 đến 31/12/năm 2017).
Số tiền:122,850 đồng
– Đối với HS-SV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác: Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); HS-SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) kèm theo chứng minh nhân dân photocopy nộp về Phòng y tế Nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
3. Thời gian: chậm nhất đến hết ngày 10/09/2017.
– HS-SV đóng tiền và nhận thẻ tại Phòng Y tế Nhà trường.
Thông tin chi tiết liên hệ:đ/c Hoàng Anh Dũng – Nhân viên y tế,ĐT:0908.923.056
Ghi chú: HS-SV đóng tiền BHYT phải nộp kèm bản photocopy chứng minh nhân dân không cần công chứng).
   Để đảm bảo thời gian và quyền lợi của HSSV; yêu cầu các Khoa và GVCN phối hợp với Phòng Công tác HS-SV đôn đốc HS-SV các lớp khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau Nhà trường không giải quyết.
     Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

BAN GIÁM HIỆU