THÔNG BÁO
V/v Dự kiến thành lập các đội tuyển và đăng ký vận động viên tham gia thi đấu giải
Hội Thao  20/11/2017.

     Nhằm thiết thực chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 đầy đủ ý nghĩa và đảm bảo tiến độ thời gian cũng như công tác tổ chức. Căn cứ vào tình hình thực tế lực lượng đoàn viên công đoàn của các công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn, tạo mối giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị.
Nay Công đoàn Trường dự kiến việc thành lập các đội tuyển như sau:

TT Tên đội dự kiến Cơ sở thành lập đội Số lượng
1 LIÊN KHOA Khoa : ĐCN ,CKĐL , CKCT , XDCTGT, KT ,
CƠ BẢN, SPDN
01
2 KHỐI VĂN PHÒNG Phòng ĐT – Phòng TCCB- Phòng CT HS-SV – Phòng HC –-Phòng CUVT, PhòngĐBCLDN, Phòng QHQT. 01
3 TRUNG TÂM ĐTLX Trung tâm đào tạo lái xe 01
4 TT KNTHCG GTVT Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT 01
5 TT KNTHCG THUẬN AN Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới Thuận An 01
6 TRUNG TÂM ĐT-SHLX Trung tâm đào tạo-Sát hạch lái xe 01

 

7 TRUNG TÂM TH-NG – PHÚ THỌ HÒA Trung tâm TH-NN- PHÚ THỌ HÒA 01

     

     

     Nhận được thông báo này đề nghị công đoàn Bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc các đội dự kiến trên thống nhất việc thành lập đội, nếu có ý kiến đóng góp điều chỉnh, thay đổi theo dự kiến trên phản hồi bằng văn bản về Ban tổ chức hội thao của Công Đoàn Trường gặp đồng chí Nguyễn Thành Sơn .Nếu không có thay đổi các đội lập danh sách vận động viên tham gia Hội thao gửi về Ban tổ chức. Thời gian chậm nhất là ngày 06/10/2017 là hoàn tất để thuận lợi cho việc sắp xếp bốc thăm, chia bảng thi đấu.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Chủ tịch
(đã ký)