Căn cứ công văn 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo về việc nghỉ học của học sinh, sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp đang theo học tại trường như sau:

122abf415136a468fd27