VietnameseEnglish

THÔNG BÁO
Về việc khám sức khỏe học sinh sinh viên khóa 16

         Căn cứ kế hoạch số 54/KH-CTHSSV ký ngày 26/09/2022 về việc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh sinh viên khóa 16 năm 2022;
Chi tiết bản kế hoạch:>>xem tại đây<<

         Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo cho học sinh, sinh viên khóa 16 tổng hợp danh sách khám sức khỏe trước ngày 08/10/2022:

  1. Đối tượng tham gia

Học sinh, sinh viên lớp khóa 16.

  1. Trang phục, công tác chuẩn bị
  • Mặc đồng phục thể dục hoặc trang phục chỉnh tề.
  • Các trường hợp chưa nộp tiền lớp trưởng tổng hợp danh sách bổ sung trong ngày khám sức khỏe
  1. Thời gian – địa điểm

 Thời gian : 7h30 ngày 08 tháng 10 năm 2022

 Địa điểm : Tại hội trường khu giảng đường A

Để đảm bảo thời gian và quyền lợi của HSSV; Đề nghị các Khoa, Phòng, GVCN triển khai chi tiết thông báo này đến học sinh sinh viên khóa 16.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

Có thể bạn quan tâm

VietnameseEnglish