THÔNG BÁO
Về việc khảo sát học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp được 6 tháng

     Để nâng cao chất lượng đào tạo và để cung cấp cho các doanh nghiệp những học sinh, sinh viên (HSSV) ra trường có trình độ tốt hơn. Nhà trường tiến hành khảo sát tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp được 6 tháng như sau:
–  Thời gian khảo sát: từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 30/4/2019.
–  Đối tượng khảo sát: HSSV khóa 09 ( Sau 06 tháng tốt nghiệp ).
–  Phương thức khảo sát:
           + Khảo sát bằng hình thức gọi điện thoại.
          + Khảo sát trực tuyến (HSSV truy cập vào trang web của trường: www.cvct3.edu.vn để đóng góp ý kiến).
* Đề nghị các khoa có HSSV khóa 09 tốt nghiệp năm 2018 phối hợp với Phòng đảm bảo chất lượng dạy nghề trong việc khảo sát.
     Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: Phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề qua số điện thoại: 028.6267.3094 (Cô Thoa).

HIỆU TRƯỞNG
( đã ký )

Vũ Đức Thiệu

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HỌC VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐƯỢC 06 THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one