THÔNG BÁO
Về việc nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL);
Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

     Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị – xã hội,
     Trường thông báo tới toàn thể  công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên  và học sinh-sinh viên trong toàn Trường về việc nghỉ Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL); Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc  tế  lao  động  (01/5)  năm  2019 như sau:
1. Công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh-sinh viên được nghỉ:
– Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vƣơng (10/3AL): 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019, do ngày lễ trùng vào ngày Chủ nhật nên nghỉ bù vào thứ Hai ngày 15/4/2019.
– Dịp lễ Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): 05 ngày, từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019, đi làm bù ngày thứ Hai vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.
     Riêng Trung tâm Đăng kiểm 50-08D vẫn đi làm ngày thứ 7 theo quy định của Cục Đăng kiểm; Các trung tâm đào tạo lái xe đi làm ngày thứ 7 theo lịch phân công của của Trung tâm (nếu có).
2. Các đơn vị thực hiện công tác tổng vệ sinh: Phòng làm việc, xưởng trường, sân bãi, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng, an toàn. Đóng khóa cửa có niêm phong với sự chứng kiến của bộ phận bảo vệ.
3. Thực hiện tốt công tác an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Lễ.
4. Các phương tiện xe cơ  giới  phải  tập  kết  đúng  nơi  quy  định  của  Nhà trường và có bàn giao cụ thể cho bảo vệ Trường.
5. Các xe ô tô cơ giới hoạt động trong các ngày Lễ khi ra vào cổng Trường đều phải tuân thủ việc kiểm tra và đăng ký của bảo vệ trường.
6. 
Bộ phận bảo vệ Trường có trách nhiệm cùng bộ phận trực Lễ kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà trường. Bảo đảm an toàn – an ninh trật tự trong các ngày Lễ.
7. Phòng Đào tạo, các khoa báo lịch nghỉ Lễ cho học sinh-sinh viên; Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên đăng ký số học sinh ở lại nội trú cho Công an Phường và Công an Quận (bộ phận an ninh).
7. Tuyệt đối cấm người ngoài cơ quan ở lại qua đêm trong khu vực Trường và khu vực ký túc xá học sinh nội trú.
 Lưu ý :   – Số điện thoại CS phản ứng nhanh: 113.
               – Số điện thoại cứu hỏa: 114.
               – Số điện thoại cấp cứu y tế: 115.
               – Số điện thoại đội an ninh nhân dân quận: 474.586.
               – Số điện thoại công an phường Phú Thọ Hòa: 782.787.
               – Số điện thoại Hiệu trưởng: 0913 727755.
               – Số điện thoại Phó hiệu trưởng Vũ Mạnh Hùng: 0903 688567.
Yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

Vũ Đức Thiệu

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one