Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 -2023;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-CĐGTVTTWWIII ngày 28/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TWIII về việc thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 14;
Khoa Cơ Bản thông báo đến các khoa lịch ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị như sau:

* Đối tượng:
Học sinh hệ Cao đẳng khóa 14 và các khóa trước nếu có nhu cầu.
* Thời gian ôn thi:
1. Giảng viên Nguyễn Thị Lành
+ Ôn thi các lớp: CĐ14ĐCN, CĐ14KTL1, CĐ14KTL2, CĐ14XD, CĐ14KT, CĐ14CK1, CĐ14CK2.
+ Thời gian: bắt đầu từ 7h30, thứ 2 ngày 03/4/2023:
+ Địa điểm: Tại hội trường khu giảng đường A
2. Giảng viên Phạm Thị Phương Thảo
+ Ôn thi các lớp: CĐ14S1, CĐ14S2, CĐ14S3, CĐ14S4, CĐ14S5.
+ Thời gian: bắt đầu từ 7h30’, thứ 3 ngày 04/4/2023.
+ Địa điểm: Tại hội trường khu giảng đường A

Chi tiết thông báo >>xem tại đây<<

Có thể bạn quan tâm

All in one