THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông
và Hội thi học sinh – sinh viên lái xe mô tô an toàn – Đợt 2 năm 2020

     Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh – sinh viên, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
– Nâng cao nhận thức của sinh viên, học sinh trong toàn Trường về Luật ATGT đường bộ và đường sắt trong vấn đề tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
– Tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt; Luật phòng chống tác hại của rượu bia.
2. Nội dung:
– Phổ biến và thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
– Hướng dẫn và thi kỹ năng lái xe mô tô an toàn.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
– Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 13 tháng 09 năm 2020 (Chủ Nhật).
– Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường A và sân tập lái xe trước Khu giảng đường.
– Đối tượng:
     + Học sinh – sinh viên: Khóa 12 hệ Cao đẳng trong toàn Trường (Trừ những lớp đang đi thực tập tại doanh nghiệp).
     + Học sinh – sinh viên: Khoá 13 hệ Cao đẳng gồm các lớp: CĐ13XD; CĐ13KTL1; CĐ13KTL2; CĐ13S1; CĐ13S2 (Là những lớp chưa tham gia đợt 1).
Lưu ý: Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2020.
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Có thể bạn quan tâm

All in one