047e744d42a05b70cc403f1257cc925dTrước tình hình ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng thời chia sẻ bớt phần nào khó khăn với quý phụ huynh và học sinh sinh viên nhập học khóa 15, năm học 2021 – 2022. Trường cao đẳng GTVT Trung ương III đã cân đối lại giữa các ngành học và quyết định miễn, giảm học phí học kỳ I, để đảm bảo không học sinh, sinh viên nào vì nghèo mà không được đến trường.

TB GHP scaled

GiamHP GTVT1