Thực hiện tháng an toàn giao thông, ngày 18 tháng 9 năm 2017, trường Cao Đẳng GTVT TW III phối hợp với Hệ thống Head Phát Tiến được ủy quyền bởi Công ty HONDA Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình giáo dục pháp luật TTATGT và Hội thi “Sinh viên với An toàn Giao thông” năm 2017 thu hút hơn 600 Học sinh – Sinh viên tham gia.

 Đ/c Đặng Thái Thanh – Bí thư Đoàn Thanh Niên – Phổ biến chương trình tập huấn

Buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn với mục đích:
– Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông trong toàn Trường cũng như trên địa bàn nơi Trường trú đóng làm chuyển biến tích cực tỷ lệ chấp hành luật khi tham gia giao thông.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên, học sinh trong toàn Trường và người dân trên địa bàn Trường trú đóng về Luật ATGT đường bộ và đường sắt trong vấn đề tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
– Có chuyển biến tích cực về tỷ lệ sinh viên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và số người bị chết, bị thương do xảy ra tai nạn giao thông.
– Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong Trường phải ý thức là “một tuyên truyền viên về an toàn giao thông”, gương mẫu thực hiện và vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

    Kỹ thuật viên Hệ thống Head Phát Tiến phổ biến kiến thức về an toàn giao thông

Hàng năm, Trường Cao đẳng GTVT Trung Ương III đã Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật An toàn giao thông đường bộ, đường sắt như:
– Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật giao thông đường bộ, đường sắt bằng các hình ảnh phong phú nhằm tuyên truyền đến toàn thể CB, GV, HS-SV.

– Kết hợp cùng Hệ thống Head Phát Tiến tổ chức cho sinh viên, học sinh tham gia Hội thi “Kỹ năng lái xe an toàn”.
– Ứng xử một số tình huống đặc biệt có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
– Thực hành lái xe an toàn khi tham gia giao thông.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

                     Kỹ thuật viên phổ biến về kỹ năng ngồi lái xe an toàn

HSSV tham gia trả lời nhận biết hình ảnh và ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất

                                   Sinh viên tham gia phần thi thực hành

Buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đối với HSSV, đây là buổi tập huấn mang lại nhiều kiến thức, kỹ năng rất thực tiễn và bổ ích.