1, Tập trung vào chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho người học
Việt Nam hiện còn một tỉ lệ rất lớn lao động chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên đến gần 80% và mỗi năm có đến trên 300.000 học sinh tốt nghiệp, bỏ học ở bậc THCS không học lên THPT, mà bước vào thị trường lao động không có kỹ năng đang là bài toán cần Giáo dục nghề nghiệp giải quyết. 
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mỗi năm có khoảng 700 ngàn người gia nhập vào thị trường lao động, và cũng hàng năm giáo dục nghề nghiệp giải quyết được xấp xỉ 500 ngàn người. Như vậy, vẫn còn khoảng 200 ngàn người thất nghiệp.
Theo các chuyên gia tuyển dụng lao động, các năm tới nhu cầu cao về lao động sẽ tập trung vào các ngành/nghề như: Xây dựng cầu đường bộ, Kế toán, Cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ ô tô.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách thiết kế chương trình đào tạo đào tạo phù hợp thực tế, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, phối hợp cùng doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm.

0

Nhu cầu cao về lao động sẽ tập trung vào các ngành/nghề như: Xây dựng cầu đường bộ, Kế toán, Cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ ô tô.

2, Giáo dục nghề nghiệp xu hướng mở
Giáo dục nghề nghiệp mở là mở về tư duy đào tạo nghề nghiệp; mở cho mọi người (người lao động, phụ nữ, người lớn tuổi, người yếu thế…); mở về địa điểm (tại trường, doanh nghiệp, trạm trại, làng nghề, đồng rộng, tại nhà dân…); mở về thời gian đào tạo; mở về chương trình đào tạo (từ cao đẳng cho tới dưới 3 tháng; mở về phương pháp (trực tiếp, từ xa, lưu động)…
Học sinh tốt nghiệp cấp 2 (THCS) sẽ học lên bậc Trung cấp được hỗ trợ học phí 100%, đây là cách giải bài toán mỗi năm có đến trên 300.000 học sinh tốt nghiệp, bỏ học ở bậc THCS không học lên THPT, mà bước vào thị trường lao động không có kỹ năng.

2.1

Học sinh tốt nghiệp cấp 2, học Trung cấp sẽ được miễn 100% học phí

Người học hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng và cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.

3.1

Các cơ sở giáo dục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp