Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vào lúc 15h00 ngày 01/6/2021, Bộ GTVT chủ trì Hội nghị trực tuyến Công bố quyết định của Bộ GTVT về công tác nhân sự Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

Toàn cảnh buổi Hội nghị trực tuyến về công tác nhân sự trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Bộ GTVT, có ông Trần Văn Lâm – Ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Nguyễn Hữu Thanh – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Lã Hồng Hạnh – Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư (được Bộ GTVT cử tham gia hội đồng trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2021-2026) và Ông Nguyễn Văn nghĩa – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ. Tại điểm cầu trường Cao đẳng GTVT Trung ương III có ThS. Vũ Đức Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo; ThS. Hoàng Văn Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Hành chính cùng 06 đồng chí là đại diện thành viên Đảng ủy Trường và Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi Hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Thanh – phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ đã công bố 3 quyết định của Bộ GTVT về công tác nhân sự Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III. Trong đó, Quyết định số 987/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2021 của Bộ GTVT về việc thành lập Hội đồng trường trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 990/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2021 của Bộ GTVT về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Trung ương III giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2021 – 2026; và Quyết định số 991/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2021 của Bộ GTVT về việc giao ông Hoàng Văn Tân – Phụ trách trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

ông Trần Văn Lâm – Ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Đại diện Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lâm – Ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao tập thể lãnh đạo trường Cao đẳng GTVT Trung ương III trong nhiều năm qua đã đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ GTVT giao, đưa trường Cao đẳng GTVT Trung ương III phát triển vững mạnh. Qua đó, với nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 này, Bộ GTVT đề nghị tập thể lãnh đạo trường Cao đẳng GTVT Trung ương III phát huy sức mạnh hơn nữa, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

ThS. Vũ Đức Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026 phát biểu tại hội nghị

Thay mặt phía trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, ThS. Vũ Đức Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026 – phát biểu cảm ơn sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ GTVT và hứa sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh về mọi mặt, đưa nhà rường phát triển xứng đáng là trường đào tạo nhân lực có tay nghề cao cho ngành GTVT.

ThS. Hoàng Văn Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng GTVT Trung ương III phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Hoàng Văn Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng GTVT Trung ương III cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ GTVT đã giao cho trọng trách mới. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình, chân thành học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của các cấp lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường./.