Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức xây dựng Kế hoạch gặp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:
  + Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi và nói chuyện để cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh-sinh viên (HS-SV) trong trường cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, khơi dậy được tình yêu nghề, giữ gìn đạo đức nhà giáo, đề cao sự cống hiến cho Trường và ngành giáo dục.
  + Tạo không khí vui tươi, phấn khởi để CB, GV, NV và HS-SV tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 2. Thời gian, địa điểm:
  Thời gian: 09h00, ngày 18-11-2022 (thứ sáu)
  Địa điểm: Hội trường khu giảng đường A
 3. Thành phần:
  + Chủ tịch HĐT, Ban giám hiệu;
  + Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường (trừ tổ Bảo vệ và vệ sinh);
  + Đại diện các Trung tâm
  + Đại diện HS-SV các lớp đang theo học tại trường

Chi tiết kế hoạch >>xem tại đây<<

Có thể bạn quan tâm