Thực hiện Kế hoạch số 1254/KH-PTP ngày 08/11/2022 của Phòng Tư pháp quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức phiên tòa giả định và truyền thông, thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III (Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11);

Sáng ngày 17-11-2022, tại hội trường lớn khu giảng đường A – trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức thành công phiên tòa giả định và truyền thông, thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở (Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11) cho hàng trăm học sinh sinh viên đang theo học tại trường.

Toàn cảnh tổ chức phiên tòa giả định cho HSSV trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Đến tham dự và tổ chức Phiên tòa giả định gồm có các đại biểu: Bà Bùi Thị Trang – Phó Trưởng phòng tư pháp quận Tân Phú; Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Trưởng Công an quận Tân Phú; Ông Võ Thanh Điền – Chủ tịch phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và Ông Hoàng Văn Tân – Quyền Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Nội dung thực hiện chương trình bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản hướng dẫn thi hành… thông qua Hình thức Phiên tòa giả định với chủ đề “xét xử vụ án không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”.

Toàn cảnh tổ chức phiên tòa giả định cho HSSV trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Với mục đích nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng GTVT Trung ương III góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm