Căn cứ công văn số 11357/SLĐTBXH-GDNN ngày 11/5/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018;

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018,

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường cho giáo viên dạy hệ chính quy 

  • Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của giáo viên và học sinh, sinh viên toàn Trường.
  • Tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tìm được bài giảng tiêu biểu, áp dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy, sử dụng hợp lý, hiệu quả thiết bị, đồ dùng giảng dạy…để phổ biến, áp dụng trong toàn trường.

 

Có thể bạn quan tâm