Ngày 08/10/2021, Chi bộ Liên Khoa cùng các Đảng viên trong chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú Phan Thị Kim Yến và Nguyễn Minh Lợi.

yenkim

Quần chúng Phan Thị Kim Yến nhận hoa và quyết định từ Bí thư chi bộ Liên Khoa 1 – Nguyễn Văn Mỹ

02 Quần chúng Phan Thị Kim Yến và Nguyễn Minh Lợi được học sinh – sinh viên và đồng nghiệp nhận xét là những nhà giáo có sự tâm huyết trong nghề nghiệp, luôn sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy giúp cho người học đạt được các kiến thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp. Ngoài ra, 02 quần chúng Kim Yến và Minh Lợi luôn năng động trong các công tác đoàn thể và các hoạt động khác của Nhà trường. Hơn nữa là tư tưởng, lập trường luôn vững vàng, tận tâm vì quyền lợi của tập thể và của nhân dân.

minh loi

Quần chúng Nguyễn Minh Lợi nhận quyết định từ Bí thư chi bộ Liên Khoa 2 – Nguyễn Đức Mão