THÔNG BÁO
Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021
và ký hợp đồng làm việc

          Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 18/01/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021; Phòng Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tới các thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển viên chức năm 2021 của Trường về việc hoàn thiện hồ sơ như sau:
I. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
     1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm các giấy tờ sau:
     a, Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), chứng nhận ưu tiên (nếu có);
     Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
     b, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (liên hệ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh).
     c, Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp quận/huyện cấp trong thời hạn 03 tháng tính tới ngày nộp.
     d, Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
     e, Bản cam kết công tác lâu dài tại Trường (theo mẫu).
     2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển; thông báo công khai trên trang web của Trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
II. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
     1. Chậm nhất tới ngày 25/02/2022, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Trường để được ra Quyết định tuyển dụng và thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.
     2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Trường để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.
     3. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại mục 2 nói trên thì Trường sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
     Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022.

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(đã ký)

Lê Sỹ Chiến