QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 02/01/2007 về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
          Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;
          Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 23/03/2007 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
          Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;
          Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021 tại Báo cáo số     /BC-HĐTD ngày 18/01/2022 về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021;
          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021 (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021 có trách nhiệm công bố, thông báo kết quả xét tuyển cho từng thí sinh.
          Điều 3. Phòng Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả tuyển dụng viên chức ra tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp bậc lương cho thí sinh trúng tuyển.
          Điều 4. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021; Trưởng phòng, khoa, Giám đốc trung tâm thuộc Trường; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2021.
HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Hoàng Văn Tân


KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 18 tháng 01 năm 2022

STT Họ và tên Sinh ngày Quê quán Ngạch viên chức Vị trí việc làm Kết quả thi tuyển
1 Lê Thị  Dung 12/10/1988 Thái Bình Nhân viên Thủ quỹ Trúng tuyển
2 Nguyễn Trương  Long 06/06/1980 Cần Thơ Nhân viên Thủ quỹ Không trúng tuyển
3 Lê Thị Thu  Huyền 06/03/1981 Nghệ An Cán sự Giáo vụ Trúng tuyển
4 Nguyễn Thị Mùi 20/08/1979 Hải Dương Cán sự Giáo vụ Trúng tuyển
5 Mai Hà  Phương 13/04/1994 Bắc Ninh Cán sự Giáo vụ Trúng tuyển
6 Nguyễn Thị  Thái 24/05/1990 Thanh Hóa Cán sự  Giáo vụ  Trúng tuyển
7 Nguyễn Văn  Tùng 01/01/1981 Ninh Bình Cán sự Ký túc xá Trúng tuyển
8 Phạm Đức  Luân 19/05/1991 Thái Bình Cán sự Ký túc xá Trúng tuyển
9 Phạm Thị Thúy  Hằng 23/01/1983 Hà Tĩnh Cán sự Thư viện Trúng tuyển
10 Trần Thị Nhung 18/11/1985 Thái Bình Cán sự Văn thư Trúng tuyển
11 Lê Thị  Luyến 02/10/1984 Thanh Hóa Chuyên viên Đảm bảo CL Trúng tuyển
12 Nguyễn Thị Thu 28/01/1996 Thái Bình Chuyên viên Đảm bảo CL Không trúng tuyển
13 Tống Thị Mến 08/10/1997 Bến Tre Chuyên viên Đảm bảo CL Không trúng tuyển
14 Biện Thị  Loan 20/07/1994 Nghệ An Chuyên viên Hành chính Trúng tuyển
15 Hứa Viết  Phương 01/01/1984 Lạng Sơn Chuyên viên Hành chính Không trúng tuyển
16 Lưu Hoàng  Dương 02/12/1972 Nam Định Chuyên viên HSSV Trúng tuyển
17 Hồ Chí  Cường 11/10/1979 Cà Mau Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
18 Bùi Công  Điền 07/10/1983 Thái Bình Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
19 Lưu Vũ  Linh 06/06/1989 Nghệ An Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
20 Nguyễn Ngọc  Thủy 08/06/1979 Hà Nội Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
21 Nguyễn Văn  Trung 19/09/1975 Bắc Ninh Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
22 Nguyễn Thanh  Tuấn 17/01/1982 Nam Định Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
23 Nguyễn Viết  Tuấn 23/021983 Thái Bình Chuyên viên Kế hoạch Trúng tuyển
24 Nguyễn Đình Phú Cường 07/02/1989 Thừa Thiên Huế Chuyên viên Kế hoạch Không trúng tuyển
25 Phạm Văn  Đồng 22/12/1968 Tiền Giang Chuyên viên Kế hoạch Không trúng tuyển
26 Văn Đức Tân 08/06/1994 Vĩnh Long Chuyên viên Kế hoạch Không trúng tuyển
27 Huỳnh Ngọc Thạch 30/04/1990 Long An Chuyên viên Kế hoạch Không trúng tuyển
28 Phạm Thái 05/02/1990 Thái Bình Chuyên viên Tuyển sinh Trúng tuyển
29 Bùi Thị Thu  Hiền 12/02/1990 Nam Định Chuyên viên Tuyển sinh Không trúng tuyển
30 Nguyễn Bích  Vân 01/07/1975 Hậu Giang Chuyên viên Tuyển sinh Không trúng tuyển
31 Nhan Minh  Cường 15/10/1987 Tp. Hồ Chí Minh GV GDNN CN ô tô Trúng tuyển
32 Trần Ngọc Hưng 24/01/1997 Tp. Hồ Chí Minh GV GDNN CN ô tô Trúng tuyển
33 Ngô Đức  Huy 07/05/1995 Bến Tre GV GDNN CN ô tô Trúng tuyển
34 Tăng Văn  Sang 28/08/1998 Trà Vinh GV GDNN CN ô tô Trúng tuyển
35 Võ Văn Đức 30/04/1990 Quảng Ngãi GV GDNN CN ô tô Trúng tuyển
36 Tạ Huy  Quang 07/09/1977 Hưng Yên GV GDNN KTMLĐHKK Không trúng tuyển
37 Nguyễn Thị Ngọc  Sang 02/05/1976 Long An GV GDNN Kỹ năng mềm Trúng tuyển
38 Nguyễn Thị Ngọc  Tuyền 20/04/1981 Tiền Giang GV GDNN Kỹ năng mềm Không trúng tuyển
39 Nguyễn Minh  Khương 18/02/1990 Tây Ninh GV GDNN Pháp luật Trúng tuyển
40 Ngô Thị  Nhâm 14/11/1982 Thái Bình Kế toán viên Kế toán viên Trúng tuyển
Ấn định danh sách này có 40 người, trúng tuyển 28 người, không trúng tuyển 12 người.

Xem quyết định, kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đây