Sáng ngày 14/01/2022, tại Phòng họp Hiệu bộ trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BT PBT 1

Đồng chí Đặng Ngọc Lợi – Ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối bộ GTVT trao quyết định cho đồng chí Vũ Đức Thiệu và đồng chí Hoàng Văn Tân

Tham dự và công bố quyết định, tổ công tác của Đảng ủy khối Bộ GTVT có đồng chí Đặng Ngọc Lợi – Ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; đồng chí Hoàng Tiến Thành và đồng chí Hồ Chí Cường – Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy khối cùng toàn thể tập thể Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

Nội dung của buổi làm việc gồm công bố quyết định công nhận đồng chí Vũ Đức Thiệu – Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường và công nhận đồng chí Hoàng Văn Tân – Phó hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy trường và các thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2021.

BT PBT 2

Đồng chí Hoàng Tiến Thành – Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy khối bộ GTVT công bố quyết định