Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 15

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-CĐGTVTTWIII ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng về tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 15, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo các Phòng, Khoa và học sinh, sinh viên về việc tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

 1. Đối tượng:
  • Học sinh, sinh viên cao đẳng khóa 15 tốt nghiệp;
  • Học sinh, sinh viên cao đẳng khóa trước tốt nghiệp năm 2024 (nếu có).
 1. Thời gian Lễ trao bằng:
  • Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/4/2024 (thứ Bảy).
 1. Địa điểm:
  • Hội trường khu Giảng đường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.
  • (Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).
 1. Đăng ký tham dự:
  • Học sinh, sinh viên đăng ký tham dự Lễ tại Văn phòng Khoa hoặc đăng ký qua giáo viên chủ nhiệm thời gian trước 16h00’ ngày 08/4/2024.
 1. Lưu ý:
  • HSSV tốt nghiệp mang theo Căn cước công dân hoặc thẻ HSSV, mặc trang phục lịch sự khi dự Lễ và trình căn cước CD khi nhận bằng tốt nghiệp.
  • HSSV nộp tiền thuê lễ phục tại Văn phòng Khoa mức 55.000đồng/bộ. HSSV tự giữ gìn, bảo quản lễ phục, nếu mất hoặc hư hỏng phải đền tiền mức 300.000đồng/bộ.
  • HSSV nhận lễ phục từ 13h00’ đến 16h00’ ngày 12/4/2024, tại Văn phòng Khoa.

Yêu cầu các đơn vị và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

 

Có thể bạn quan tâm

All in one