THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và thời gian học trực tiếp
tại Trường đối với giáo viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy

          Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022;
          Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tới các Khoa, giáo viên và học sinh, sinh viên hệ chính quy về việc nghỉ tết Nguyên đán năm 2022 và thời gian học trực tiếp tại Trường như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết: (4 tuần) từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
– Học sinh, sinh viên nội trú nghỉ tết tại Ký túc xá phải đăng ký tại Ban Quản lý Ký túc xá.
– Ban Quản lý Ký túc xá có kế hoạch cho học sinh, sinh viên làm tổng vệ sinh khu nội trú và bàn giao phòng ở trước khi nghỉ tết.
– Các Khoa thực hiện công tác tổng vệ sinh: Phòng làm việc, xưởng thực tập, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng, an toàn. Thực hiện tốt an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Tết.
2. Thời gian học trực tiếp tại Trường:
– Thời gian học chính thức từ ngày 14/02/2022.
– Đối với học sinh, sinh viên (HSSV):
     + HSSV theo dõi thời khóa biểu học tập tại trang Web của Trường (https://cvct3.edu.vn).
     + HSSV khi đi học cần đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
– Đối với phòng Đào tạo:
     + Kiểm tra, quản lý, theo dõi thời khóa biểu các lớp.
     + Phân bố phòng học cho các lớp trong toàn Trường.
– Đối với phòng Quản trị Hành chính, phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên:
     + Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng học lý thuyết,  thực hành, ký túc xá, và khuôn viên trong toàn Trường.
     + Xây dựng phương án y tế phòng chống dịch khi HSSV đi học trở lại.
– Đối với các Khoa:
     + Xây dựng thời khóa biểu học tập cho các lớp. Riêng các lớp khóa 13 và 14 bố trí học thêm thứ Bảy để đảm bảo đủ số giờ đã nghỉ do dịch bệnh và kết thúc khóa học theo tiến độ đã được duyệt.
     + Nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho HSSV.
– Đối với phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp:
     +Phối hợp với các Khoa tổ chức bố trí cán bộ, giáo viên coi thi cho phù hợp.
     Yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa, Ban có liên quan, giáo viên và học sinh, sinh viên chính quy thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 01 năm  2022
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Hoàng Văn Tân