Căn cứ Biên bản mở thầu mặt bằng Bãi giữ xe ô tô ngày 09/4/2021

Căn cứ Quyết định số: 09/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 12/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III về việc phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu mặt bằng Bãi giữ xe ô tô của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, nhà trường thông báo:

Xem chi tiết thông báo: >>> tại đây <<<

Xem chi tiết quyết định trúng thầu: >>> tại đây <<<