VietnameseEnglish

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
đối với giảng viên, học sinh, sinh viên hệ chính quy

     Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tới các Phòng, Khoa, giảng viên và học sinh, sinh viên hệ chính quy về việc nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:

 1. Tết Dương lịch năm 2023
  Thời gian nghỉ: (03 ngày) từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023 (do Tết Dương lịch ngày 01/01/2023 trùng vào ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ hàng tuần, nên được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 02/01/2023).
 2. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  1. 
  Thời gian nghỉ: (04 tuần) từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023 (từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).
       + Lớp CĐ14CK1 và CĐ14CK2 thời gian nghỉ tết (02 tuần) từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão) vì lý do đi thực tập tốt nghiệp.
  +
  Lớp CĐ14KT thời gian nghỉ tết (02 tuần) từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023(từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) vì lý do đi thực tập tốt nghiệp.
  2.
  Học sinh, sinh viên nội trú nghỉ tết tại Ký túc xá phải đăng ký tại Ban Quản lý Ký túc xá

  3Ban Quản lý Ký túc xá có Kế hoạch cho học sinh, sinh viên làm tổng vệ sinh khu nội trú và bàn giao phòng ở trước khi nghỉ tết.
  4. Các Khoa thực hiện công tác tổng vệ sinh: Phòng làm việc, xưởng thực tập, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng, an toàn. Thực hiện tốt an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Tết.
 • Lưu ý: Viên chức, lao động hợp đồng làm giờ hành chính nghỉ Tết theo Thông báo của phòng Tổ chức cán bộ.

Yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa, giảng viên và học sinh, sinh viên chính quy thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

 Nơi nhận:

 • Các đơn vị trong trường;
 • Ban Giám hiệu (để b/c);
 • Lưu: ĐT.                                        

Q. HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

  

ThS. Hoàng Văn Tân

Có thể bạn quan tâm

VietnameseEnglish