Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo mời thầu bãi giữ xe ô tô tại trường cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo:  >>> nhấp vào đây <<<