Ghi chú: Học sinh, sinh viên có thể thực hiện khảo sát qua smartphone. Nếu HSSV không có smartphone cũng như máy tính các bạn có thể lên thư viện của trường (lầu 6 khu A) để thực hiện (nếu bạn nào không nắm được có thể hỏi cô quản lý thư viện).

Xem hướng dẫn thực hiện khảo sát, thăm dò ý kiến…: >>> Nhấp vào đây <<<

Xem chi tiết kế hoach thực hiện: >>> Nhấp vào đây <<<

Lịch thực hiện khảo sát: >>> Nhấp vào đây <<<