Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo đến các em Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 12 và các em Học sinh – sinh viên khóa trước có đăng ký thi lại Tốt nghiệp năm 2021 về lịch bố trí phòng thi cụ thể như sau: