THÔNG BÁO
THỜI GIAN THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1

          Căn cứ Thông báo số 127-TB/CĐGTVTTWIII, ngày 12/10/2021 về việc Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2021;
          Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/HĐTD ngày 19/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021;
          Hội đồng tuyển dụng thông báo lịch thi vòng 1 (thi kiểm tra kiến thức chung) như sau:
1. Đối tượng dự thi:
          Danh sách thí sinh dự thi theo Quyết định số 46-QĐ/HĐTD ngày 19/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng (đã đăng tải trên trang web của Trường).
2. Thời gian thi: ngày 10/12/2021.
– Thí sinh có mặt tại Hội trường khu hiệu bộ lúc 08h30 để phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục liên quan.
– Buổi sáng thi phần kiến thức chung: dự kiến từ 09h30 – 10h30.
– Buổi chiều:
                    + Thi phần ngoại ngữ (tiếng Anh), dự kiến từ 14h30 – 15h00.
                    + Thi phần tin học, dự kiến từ 15h15 – 15h45.

Lưu ý:
– Các ứng viên dự thi có mặt tại phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục.
– Thí sinh mang theo CMND/CCCD khi vào phòng thi.
3. Địa điểm: Phòng học lý thuyết 201, 202 (lầu 1) khu giảng đường A./.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2021
T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 Vũ Mạnh Hùng