VietnameseEnglish

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT
và Hội thi kỹ năng lái xe an toàn Đợt 2 năm 2016

            Căn cứ quyết định số 2037/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 đối với Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III;
            Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
     Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
Phổ biến, thi luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn bằng mô hình trên máy.
Thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
– Đăng ký “Biển số xe không vi phạm luật giao thông”.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: Từ: 07h30’ đến 17h00’ ngày 15 tháng 09 năm 2016 (Thứ 5).
+/ Địa điểm: Hội trường Hiệu bộ.
+/ Đối tượng: Học sinh-sinh viên  Khóa 8, 9, 10 hệ Cao đẳng nghề; Khóa 8, 9,10 hệ TCN trong toàn Trường.
4. Kế hoạch học bù:
     Nhà trường dời lịch học chính quy của các lớp có giờ học ngày 15/09/2016(thứ 5) sẽ chuyển sang học bù vào ngày 17/09/2016(thứ 7).
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

Có thể bạn quan tâm

VietnameseEnglish