THÔNG BÁO
Về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên
do dịch bệnh Covid-19

     Căn cứ công văn 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19;
     Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu và căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường,
     Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp đang theo học tại Trường như sau:
1. Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 31/3/2020. Lịch học bù phòng Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
2. Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc bình thường theo kế hoạch, hạn chế các hoạt động tập thể đông người trong và ngoài đơn vị. Tổ chức vệ sinh môi trường làm việc sạch sẽ phòng chống dịch bệnh.
     Đề nghị trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Có thể bạn quan tâm

All in one