THÔNG BÁO
Về việc tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

          Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, cô giáo, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.
          Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”; với tinh thần đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo việc tổ chức tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 như sau:

     1.  Nhà trường không tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 tập trung.

     2.  Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị tổ chức tri ân, thăm hỏi và các hoạt động phù hợp nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Trong quá trình tổ chức hoạt động, cần đảm bảo đúng các quy định và khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

          Đề nghị trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Hoàng Văn Tân