Thực hiện Điều 31 Luật Phòng Cháy và Chữa cháy được chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2001, nhằm chủ động tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy – nổ gây ra. Sáng ngày 27/9/2017, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã phối hợp cùng với Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Tân Phú thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.

                                    Hình ảnh: Thực tập sử dụng bình chữa cháy

                                      Hình ảnh: Thực tập cứu hộ nạn nhân

                                               Hình ảnh: Thực tập cứu hộ nạn nhân

Thông qua buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ, tập thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường đã nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường, biết sử dụng các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy lúc ban đầu.