THÔNG BÁO
V/v Đóng Bảo hiểm y tế Học sinh-sinh viên năm học 2017-2018

       Căn cứ Công văn số 2377/BHXH-QLT ngày 29 tháng 09 năm 2016 về việc thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.
        Căn cứ Công văn số 1442/TB-BHXH ngày 11 tháng 07 năm 2017 về việc thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.
        Nhà trường thông báo cho Học sinh, sinh viên những nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên khóa 9, khóa 10 , khóa 11 là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.
2. Mức đóng BHYT HSSV:
– Khóa 9 :  CĐ9, TC9 Đóng 9 tháng ( Hiệu lực từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 )
Số tiền : 368.550 đ
– Khóa 10, khóa 11 : CĐ10, CĐ11, TC10, TC11đóng theo năm tài chính (Hiệu lực từ 1/1/2018 đến 31/12/2018)
Số tiền : 491.400 đ
– Đối với HS-SV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác: Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); HS-SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) kèm theo chứng minh nhân dân photocopy nộp về Phòng y tế Nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
3. Thời gian: chậm nhất đến hết ngày 10/12/2017.
– HS-SV đóng tiền và nhận thẻ tại Phòng Y tế Nhà trường.
Thông tin chi tiết liên hệ:đ/c Hoàng Anh Dũng – Nhân viên y tế,ĐT:0908.923.056
Ghi chú: HS-SV đóng tiền BHYT phải nộp kèm bản photocopy chứng minh nhân dân không cần công chứng).
      Để đảm bảo thời gian và quyền lợi của HSSV; yêu cầu các Khoa và GVCN phối hợp với Phòng Công tác HS-SV đôn đốc HS-SV các lớp khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau Nhà trường không giải quyết.
      Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

BAN GIÁM HIỆU
(đã ký)


THÔNG BÁO
V/v Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHYT-BHXH

       Căn cứ Công văn số 1919/BHXH-QLT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHYT-BHXH.
       Nhà trường thông báo cho Học sinh, sinh viên những nội dung sau:
1. Học sinh, sinh viên CĐ9-TC9; CĐ10-TC10; CĐ11-TC11 vào trang thông tin của trường Cao đẳng GTVT TW III, căn cứ giấy khai sinh và danh mục địa bàn hành chính để bổ sung chính xác mã xã, mã huyện, mã tỉnh nơi cấp giấy khai sinh( trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).
2. Để thuận lợi cho HSSV, lớp trưởng các lớp lập danh sách HSSV tham gia BHYT năm 2017-2018 theo mẫu Mẫu D03-TS của BHXH, rồi chuyển file dữ liệu về gmail : hoanganhdungyte78@gmail.com trước ngày 6/11/2017 để hoàn tất hồ sơ làm thẻ BHYT năm 2017-2018.
Thông tin chi tiết liên hệ:đ/c Hoàng Anh Dũng – Nhân viên y tế ĐT : 0908.923.056
     Để đảm bảo thời gian và quyền lợi của HSSV; yêu cầu các Khoa và GVCN phối hợp với Phòng Công tác HS-SV đôn đốc HS-SV các lớp khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau Nhà trường không giải quyết.
      Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

BAN GIÁM HIỆU
(đã ký)

Tải về Danh sách HSSV bổ sung thông tin
Tra cứu Danh sách mã số 63 tỉnh