CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

     Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
     Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

1. Giáo trình an toàn lao động: dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Thế Đạt : Pgs, Ts. – H.: Giáo dục, 2012.- 171tr. ; 24cm

Dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp.
Ký hiệu xếp giá:        620.807 NG527Đ
Nội dung cuốn sách gồm :
– Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động

– Chương 2: Một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách bảo hệ lao động
– Chương 3: Kỹ thuật vệ sinh lao động
– Chương 4: Kỹ thuật an toàn điện
– Chương 5: Kỹ thuật an toàn hóa chất
– Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng hạng
– Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháyCuốn sách này:
có nội dung ngắn gon, dễ hiểu. Các kiến thức logic chặt chẽ.

 

2. Thủ thuật và trình bày trang bảng tính, biểu đồ và hàm trong Microsoft Excel :4 Chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. – H.: Hồng Đức, 2011.- 388tr.; 21cm

Sách hướng dẫn đơn giản, dễ đọc dễ hiểu và dễ làm theo, giúp bạn hoàn thành tốt mọi tác vụ liên quan đến Excel một cách nhanh chóng. Không những thế, công việc của bạn cũng đạt hiệu quả cao hơn nhờ bạn học được trong cuốn sách này rất nhiều kỹ thuật hay để tận dụng các tính năng và công cụ của Excel vào việc:
–  Quản lý dữ liệu tài chính và các khoản chi tiêu cá nhân
–  Tạo các công thức và hàm để thực hiện các phép tính phức tạp
–  Phân loại, lọc và tóm tắt dữ liệu
–  Sử dụng các biểu đồ và đồ hoạ để trình bày dữ liệu
–  Sử dụng dữ liệu từ các chương trình Microsoft Office khác
–  Cộng tác với mọi người qua việc chia sẻ các bảng tính online​

Dùng cho các đối tượng yêu thích máy vi tính.
Ký hiệu xếp giá:  005.54 H566D Nội dung cuốn sách như sau:
Chương 1: Những tính năng và cải tiến mới trong Excel

Chương 2: Khởi đầu mới với Excel 201
Chương 3: Xây dựng một workbook
Chương 4: Quản lý và xem các worksheet
Chương 5: Sử dụng các công thức và hàm
Chương 6: Định dạng ô
Chương 7: Định dạng worksheet
Chương 8: In các worksheet
Chương 9: Tùy biến Excel theo cách bạn làm việc
Chương 10: Phân loại và lọc dữ liệu worksheet
Chương 11: Tổng kết dữ liệu một cách trực quan bằng việc sử dụng các biểu đồ.
Chương 12: Cải tiến worksheet bằng hình ảnh
Chương 13: Chia sẻ dữ liệu Excel với các chương trình khác
Chương 14: Sử dụng Excel trong môi trường nhóm

Cuốn sách này:
hữu ích cho bạn đọc trong việc sử dụng chương trình Microsoft Excel để tạo các bảng tính thiết thực cho công việc của bạn.