Khẳng định chất lượng đào tạo nghề chất lượng cao của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III với hoạt động thực tập tại doanh nghiệp

     Với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội làm việc thực tế, cọ xát thực tiễn, gắn lý thuyết đã học tại trường với thực hành tại doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã, luôn đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong việc đưa học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp thực hành, tham gia các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

     Có thể nói, thực tập là cơ hội để sinh viên làm quen, học tập kinh nghiệm làm việc từ môi trường thực tế, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã là cấu nối giúp sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn lớn trong cả nước với đúng ngành nghề mà các bạn đã đăng kỹ nhập học tại trường. Và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III luôn chủ động tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, tuân theo quy định của doanh nghiệp, văn hóa nơi thực tập, đảm bảo kỷ luật lao động và tôn trọng thời gian làm việc.

     Tại doanh nghiệp, Nhà trường cũng đã nỗ lực đàm phán những khoản chi phí hỗ trợ sinh hoạt, nơi ở cho các bạn học sinh sinh viên. Đặc biệt hơn, các em sẽ được tuyển dụng làm việc tại công ty sau khi tốt nghiệp.

     Đây là hoạt động khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, là trường đào tạo nghề chất lượng cao trên cả nước, nhà trường luôn tìm kiếm môi trường phát triển tốt nhất cho học sinh, sinh viên đang học và sau khi ra trường.

Một số hình ảnh các bạn thực tập tại doanh nghiệp:

Có thể bạn quan tâm

All in one