ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN – ĐỢT 1 NĂM 2023
     Nhằm đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ đường sắt, lĩnh vực an toàn giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. Sáng ngày 17/6/2023, Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và tập huấn về kỹ năng lái xe an toàn – đợt 1, năm 2023.


     Hoạt động tuyên truyền đã nhận được sự tham gia hưởng ứng và tương tác tích cực của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III khóa 16. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.     Ngoài ra, Đoàn trường cũng tổ chức tập huấn kỹ năng về lái xe an toàn cho các bạn đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên trường. Các bạn đã cùng tìm hiểu về quy định của Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh về An toàn giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn bằng xe gắn máy và thi thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn.


     Qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và tập huấn về kỹ năng lái xe an toàn, mỗi học sinh, sinh viên sẽ từng bước hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn và sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và mọi người trong xã hội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Có thể bạn quan tâm

All in one