Vì lịch công tác của Trường có một số thay đổi, nên Hội đồng xét tuyển có thay đổi thời gian giảng bài của một số ứng viên, mong các ứng viên thông cảm và phối hợp tốt để hoàn thiện phần việc của mình./.