THÔNG BÁO
Về việc ôn thi tốt nghiệp môn chính trị hệ Cao đẳng
và Trung cấp (TC13CK) khóa 13

                        Kính gửi:    – Các Khoa trong trường
                                            –  Phòng Đào tạo
                                            – Phòng công tác HS-SV

I. NỘI DUNG
          Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp môn Chính trị cho hệ Cao đẳng và Trung cấp (TC13CK)  khóa 13 của nhà trường năm 2021 – 2022. Khoa Cơ bản sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị cho tất cả sinh viên ( Kể cả sinh viên thi rớt tốt nghiệp Chính trị hệ Cao đẳng và Trung cấp các khóa trước ) của các khoa trong toàn trường.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
    Kế hoạch ôn thi như sau:
1. Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Lành

TT Lớp Ngày ôn thi Thời gian Địa điểm
1 TC13CK 05/5/2022 7h15 P.15
2 CĐ13KT, CĐ13XD 09/5/2022 Hội trường 1

2. Giáo viên: Cô Lê Thị Hà

TT Lớp Ngày ôn thi Thời gian Địa điểm
1 CĐ13ĐCN, CĐ13KTL1, CĐ13KTL2 10/5/2022 7h15 Hội trường 1

3. Giáo viên: Cô Phạm Thị Phương Thảo

TT Lớp Ngày ôn thi Thời gian Địa điểm
1 CĐ13S1, CĐ13S3 10/5/2022 7h15 P.307
2 CĐ13S2,  CĐ13S4 11/5/2022
3 CĐ13S5 12/5/2022

          Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết kế hoạch ôn thi.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04  năm 2022
TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Nguyễn Văn Mỹ

Có thể bạn quan tâm