Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội, là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục. Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện với HSSV là giải pháp hữu hiệu giúp cho thế hệ trẻ đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện, là điều kiện để hoạt động y tế học đường có hiệu quả tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Giáo dục và hệ thống trường học các cấp có vai trò nòng cốt.

Bước vào năm học mới 202 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp; nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, đảm bảo tất cả HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kế hoạch số : 13/KHTTBHYT-CTHSSV ngày 08 tháng 04 năm 2022 về việc tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế Học sinh – Sinh viên đặc biệt là khóa 15 năm 2022. Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại hội trường khu giảng đường A, Phòng Công Tác Học sinh – Sinh viên Trường cao đẳng GTVT TW III phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền Luật BHYT và chính sách BHYT cho Học sinh – Sinh viên khóa 15 năm 2022.

Một số hình ảnh hoạt động tại buổi tuyên truyền

 

Có thể bạn quan tâm

All in one