Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-CĐGTVTTWIII ngày 27/10/2021 của hiệu trưởng về việc tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022.

Với tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo theo tiêu chí 5K, sáng ngày 25/12/2021 tại Hội trường lớn (500 chỗ ngồi) khu giảng đường A – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức năm 2022 với 153 viên chức trong nhà trường.

Tham dự Hội nghị có ThS. Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Hoàng Văn Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa, Giám đốc các Trung tâm và toàn thể viên chức trong nhà trường.

HNVC 2021 DCT

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị Viên chức năm 2022

Hội nghị viên chức trường Cao đẳng GTVT Trung ương III năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và lắng nghe những đóng góp xây dựng phương hướng phát triển của Nhà trường trong năm 2022. Cũng tại Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, khoa đồng thời báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và sửa đổi bổ sung một số điều vào Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

HNVC 2021 Hung

ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó hiệu trưởng báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Hội nghị viên chức năm học 2022 của trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2022; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh./.