Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác đào tạo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Trường Cao đẳng GTVT trung ương III thông báo thay đổi thời gian nhập học đợt 1 hệ Cao đẳng, Trung cấp khóa 15, năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

tb thaydoingaynhaphoc