Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 04/12/2019 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch số 153/KH-CĐGTVTTWIII ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội nghị viên chức năm 2023;

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tiến hành Hội nghị Viên chức năm 2023, vào sáng ngày 10/12/2022, tại giảng đường Khu Hiệu Bộ, với sự tham gia của 177 viên chức trong nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức năm 2023 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Tham dự Hội nghị có ThS. Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Hoàng Văn Tân – Phó Bí thư Đẳng ủy, Quyền Hiệu trưởng; ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Đức Mão – Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa, Giám đốc các Trung tâm và 177 viên chức trong nhà trường.

Hội nghị viên chức trường Cao đẳng GTVT Trung ương III năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và lắng nghe những đóng góp xây dựng phương hướng phát triển của Nhà trường trong năm 2023. Cũng tại Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng, khoa đồng thời báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và sửa đổi bổ sung một số điều vào Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Viên chức bỏ phiếu tín nhiệm cho các vị trí lãnh đạo, và bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Tổ kiểm phiếu khẩn trương làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ.

Hội nghị viên chức năm học 2023 của trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2023; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh./.

Có thể bạn quan tâm

All in one