Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2018, tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018, đây là một hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm đánh giá lại các kết quả hoạt động trong năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong năm 2018.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị Công chức – Viên chức Năm 2018

Tham dự Hội nghị có Th.S Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng; cùng tập thể cán bộ là công chức và viên chức trong toàn trường.

Đồng chí Đặng Thái Thanh – Bí thư đoàn TN trường – giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ

Nội dung Hội nghị năm 2018 gồm:

1.Báo cáo Hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
2.Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung một số điều quy chế CTNB năm 2018 trên cơ sở quy chế CTNB năm 2017.
3.Dự thảo quy chế dân chủ trong nhà trường.
4.Dự thảo Chương trình hành động của Trường về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
5.Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị tại hội nghị VC, NLĐ cấp phòng, khoa. Trả lời, giải đáp (nếu có).
6.Thảo luận báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Thảo luận Nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế CTNB năm 2018.
7.Báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân năm 2017.
8.Lấy phiếu tín nhiệm trưởng phòng, khoa thuộc trường.
9.Chủ tịch đoàn tổng kết Hội nghị
10.Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị CC, VC năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018:

      Đ/c: Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành hội nghị

Đ/c: Vũ Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng đọc dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đ/c: Nguyễn Thị Chinh – Trưởng phòng tài chính thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều trong quy chế chi tiêu nội bộ 2018

Đ/c: Hoàng Văn Tân – Chủ tịch công đoàn Trường đọc dự thảo quy chế dân chủ trong Nhà trường

Đ/c: Huỳnh Văn Xí – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2017

        Cán bộ, công chức, viên chức bỏ phiếu tín nhiệm các Trưởng Phòng, Khoa