Nhằm chủ động tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy – nổ gây ra. Nhà trường phối hợp cùng công an quận Tân Phú thực tập phương án cứu hoả và cứu nạn, cứu hộ vào ngày 26/11 năm 2019. Thông qua đó, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh – sinh viên nâng cao ý thức trong công tác Phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ nhằm dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất.
Một số hình ảnh tại buổi thực tập phương án cứu hỏa và cứu nạn, cứu hộ: