Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng Quách Mạnh Thắng – Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định (TT UD KHCN và TVKĐ) trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã tổ chức buổi lễ kết nạp đảng cho quần chúng Quách Mạnh Thắng sáng ngày 10/4/2023.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Việc phát triển đảng viên trẻ tại Trung tâm Ứng dụng KHCN và TVKĐ nói riêng và các Trung tâm khác trực thuộc Trường nói chung càng khó khăn, do việc tuyển dụng người lao động hầu như không có. Vì vậy, việc tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng cho thấy Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và TVKĐ đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ.

Thay mặt Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và TVKĐ, đồng chí Hoàng Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã trao Quyết định kết nạp Đảng và căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và TVKĐ góp phần làm cho lực lượng của Chi bộ trung tâm thêm hùng hậu cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

All in one