CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III gửi lời chào đến toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và toàn thể học sinh-sinh viên trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

* CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG / Trần Văn Địch. – H. : Khoa học kỹ thuật, 2011.- 202tr.; 24cm         

 • Là tài liệu thích hợp cho học sinh, sinh viên và cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí.
 • Ký hiệu xếp giá: 621 TR121Đ
 • Nội dung cuốn sách gồm : 11 chương
  Chương 1: Đại lượng ngẫu nhiên
  Chương 2: Quy luật phân bố của độ chính xác gia côngChương 3: Xác định đặc tính của các quy luật phân bố

  Chương 4: Phương pháp chọn

  Chương 5: Phương pháp kiểm tra các giả thuyết

  Chương 6: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số của bộ chính xác gia công

  Chương 7: Ứng dụng toán thống kê trong công nghệ chế tạo máy

  Chương 8: Phân tích và điều chỉnh độ chính xác gia công

  Chương 9: Mô hình hóa quá trình công nghệ

  Chương 10: Điều chỉnh máy

  Chương 11: Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

 • Cuốn sách này:
  – Viết về việc nâng cao độ chính xác gia công cho phép tăng độ bền và tuổi thọ của chi tiết máy.

 

* HỆ CƠ SỞ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU ACCESS / Nguyễn Văn Nghiễm cb. – H.: Xây dựng 2013; 323 tr.; 24cm.

 • Là tài liệu giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành công nghệ thông tin và tin học ứng dụng .
 • Ký hiệu xếp giá: 005.74 NG527NGH
 • Nội dung cuốn sách gồm :
  – Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  – Chương 2: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
  – Chương 3: Table (Bảng)
  – Chương 4: Query (Truy vấn)
  – Chương 5: Form (Mẩu biểu)
  – Chương 6: Report (Báo biểu)
  – Chương 7: Macro
  – Chương 8: Các khái niệm cơ bản về đơn thể (Module)
  – Chương 9: Các toán tử và các hàm cơ bản
  – Chương 10: Xử lý các đối tượng
  – Chương 11: Thiết kế menu
 • *Cuốn sách này:
  Giúp bạn đọc có thể tự tạo lập một cơ sở dữ liệu của riêng mình cho mọi công việc hàng ngày của bạn.

 

Có thể bạn quan tâm

All in one