Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 19/10/2023, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường đối với 02 giảng viên Khoa Điện công nghiệp và Khoa Cơ khí động lực.

Cụ thể, Giảng viên Lê Xuân Thịnh – Khoa Điện công nghiệp bảo vệ đề tài “Chế tạo hệ thống lạnh chạy bằng chip truyền nhiệt”; Giảng viên Đặng Chí Nguyện – Khoa Cơ khí động lực bảo vệ đề tài “Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng tự động trên ô tô”.

Qua quá trình nghiên cứu, đánh giá của các thành viên hội đồng, cả 02 đề tài nghiên cứu khoa học đều được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu Giảng viên Lê Xuân Thịnh đạt 81,4/100 điểm; Giảng viên Đặng Chí Nguyện đạt 75,4/100 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh sửa để nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện hơn. Giảng viên bảo vệ đề tài thực hiện đề tài đã nghiêm túc lắng nghe những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh công trình khoa học này theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Thầy Lê Xuân Thịnh – Khoa Điện công nghiệp bảo vệ đề tài “Chế tạo hệ thống lạnh chạy bằng chip truyền nhiệt”
Hội đồng đánh giá hệ thống lạnh chạy bằng chip truyền nhiệt
Thầy Đặng Chí Nguyện – Khoa Cơ khí động lực bảo vệ đề tài “Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng tự động trên ô tô”
Hội đồng đánh giá đề tài chiếu sáng tự động trên xe ô tô

Có thể bạn quan tâm

All in one