Trong 02 ngày 15 và 16/05, Ban giám hiệu đã gặp mặt và đối thoại cùng gần 2.000 HSSV trong toàn trường để lắng nghe các ý kiến phản hồi về tất cả các vấn đề liên quan tới công tác đào tạo của Nhà trường, để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người học, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Tham gia buổi gặp mặt và đối thoại, gồm có:
ThS. Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Công Toản – Q.Trưởng phòng Đào tạo
ThS. Võ Văn Chan – Trưởng phòng Công tác HSSV
ThS. Nguyễn Hoài Vũ – Trưởng phòng Quan hệ DN&HTQT
ThS. Nguyễn Thị Minh Trang – Trưởng phòng Đảm bảo CLDN
ThS. Lê Văn Hồng – Trưởng phòng Quản trị hành chính
Cùng gần 2.000 học sinh – sinh viên trong toàn trường.
Buổi gặp mặt và đối thoại giữa Ban giám hiệu và học sinh – sinh viên diễn ra sôi nổi, có rất nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ các bạn HSSV đã được Ban giám hiệu lắng nghe và giải quyết ngay trong buổi đối thoại.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt và đối thoại: