GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

     Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
     Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:
*Giáo trình công nghệ uốn NC / Nguyễn Văn Thành chb. – H.: Lao động xã hội, 2010; 151tr.; 24cm. I. Nguyễn Trường Giang. Sách dùng cho sinh viên ngành Cơ khí.
Đăng ký cá biệt: KC2013000319 – KC2013000320 – KC2013000321
Ký hiệu xếp giá:   KC
                          671.3
                      NG527TH
                          2010
     Cuốn Giáo trình công nghệ uốn NC đề cập tới các kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công trên máy uốn, thao tác vận hành trang thiết bị, cách thức chuẩn bị phôi và lập trình gia công sản phẩm… Nội dung giáo trình đưa ra nhiều bài tập thực hành cụ thể, trình bày tỷ mỉ rất thuận lợi cho sinh viên.
Cuốn sách bao gồm 2 phần, với nội dung như sau:
Phần 1: Kiến thức cơ bản về gia công trên máy uốn
I. Biến dạng uốn
II.Các phương pháp uốn
III.Lực uốn
IV. Chiều dài khai triển
V. Giá trị bù
VI.Khuôn uốn
VII.Thiết lập trình tự uốn
Các qui định về an toàn
Phần 2: Thực hành uốn NC
A.Vận hành máy uốn RG-50
B.Thực hành uốn cơ bản
C.Thực hành uốn nâng cao
 Cuốn sách này:
– Nhằm giúp sinh viên thực hành việc gò hàn có bài bản và thuần thục hơn.
– Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và các tài liệu tham khảo của các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài nước.
*Thực hành kế toán tài chính doannh nghiệp / Trương Thị Thủy chb.. – H.: Tài chính, 2009. – 559tr.; 24cm    287tr.; 27cm. – 86.000đ
Sách dùng cho sinh viên ngành tài chính kế toán
I.Nguyễn Thị Hòa – II.Bùi Thị Thu Hương
Đăng ký cá biệt: KC2013000395 – KC2013000396 – KC2013000397
Ký hiệu xếp giá:        KC
                               657.7
                           TR651TH
                               2009
     Cuốn Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp hoàn thành, được xuất bản và giới thiệu cùng bạn đọc không những là tài liệu cần thiết trong thực hành kế toán đối với sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán mà còn rất bổ ích đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế và đặc biệt rất hữu ích đối với cán bộ quản lý trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
Cuốn sách bao gồm 2 phần, với nội dung như sau:
Lời nói đầu
Phần A: Các bài tập tình huống, bài tập lớn 
1. Khái niệm chung, các tình huống liên quan đến các khái niệm và nguyên tắc kế toán
2. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng
3. Kế toán vật tư, hàng hóa
4. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
7. Kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả
8. Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
9. Báo cáo tài chính
Phần B: Đáp án bài tập tình huống và bài tập tổng hợp kế toán tài chính doanh nghiệp 
1. Khái niệm chung, các tình huống liên quan đến các khái niệm và nguyên tắc kế toán
2. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản thu, tạm ứng
3. Kế toán vốn vật tư, hàng hóa
4. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
7. Kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phôi kết quả
8. Kế toán nự phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
9. Báo cáo tài chính
 Cuốn sách này:
–  Nhằm tạo lập hệ thống bài học tình huống, bài tập tổng hợp thực hành xuyên suốt nội dung kế toán doanh nghiệp góp phần làm rõ các thuật ngữ, khái niệm, nguyên tắc, Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
– Có số liệu minh họa
– Vận dụng Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
– Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam

Mọi chi tiết xin gửi về địa chỉ Email: librarian005@yahoo.com    ĐT: Cô Hằng 0962 965 521